Je hezké, že dnešní doba jde mílovými kroky kupředu ve všech směrech, ale nějak zapomínáme na skutečnost, že díky lidstvu a jeho bezohlednému přístupu k přírodě, nejspíš v blízké době vyhubíme některé druhy vzácných zvířat. Je smutné, že zapomínáme myslet člověk na člověka, ale i na přírodní bohatství. Díky lidem, jsou již některé zvířecí druhy nenávratně vyhubeny, bohužel i přes snahu dobrovolníků a profesionálů, kteří se snaží zvířata vrátit zpět do přírody.
Proč si stále myslíme, že jsme lepší než zvířata.
hlava horského lva
Otázka je, v čem jsme vlastně lepší? Zvířata mají duši podobnou té lidské, nelžou, nejsou sobecká ani podlá. Nehoní se za mamonem ani nevraždí. I zvířata mají své emoce a jsou velmi vnímavá. To ví dobře každý člověk, který nějaké zvířátko chová. Zvířata dokáží vytušit naši špatnou i dobrou náladu, dokáží se nám přizpůsobit a radovat se s námi stejně, jako sdílet náš smutek. Přesto na ně nebereme ohledy a nemilosrdně zabíráme jejich přirozený prostor, který potřebují ke svému přežití.
Ještě smutnější je skutečnost, že dokážeme pro svou potěchu zabíjet bezbranné a vzácné tvory. Je opravdu pro život tak důležité, vystavit fotografii s vlastnoručně uloveným zvířetem. Chceme tím někoho ohromit nebo si potřebujeme zvýšit naše ego na úkor těch, co se nám bránit nemohou? Proč dáváme zelenou sportovnímu lovu? Proč si lidstvo stále nechce uvědomit škody, které vědomě napáchalo, dokud ještě je čas.
oko slona
Jedním z kriticky ohrožených druhů zvířat jsou levharti. Tyto elegantní kočkovité šelmy doplatili na svůj krásně zbarvený kožich, kvůli kterému jsou ilegálně loveni. K jejich postupnému vymizení z přírody, také přispívá likvidace jejich přirozeného životního prostředí. Levhart je nejvzácnější kočkovitá šelma. Volně jich na světě přibližně žije už pouze kolem 40 kusů. Nejvzácnějším druhem levharta, je levhart amurský