Milovníci nekomerční kinematografie mohli vzhlédnout koprodukční film anglicko-americko-australské produkce Máří Magdaléna. Určitě se jedná o film, který stojí za zhlédnutí, i když se nejedná o komerční záležitost a tento film se hrál především v menších kinech. Nejedná se o film, který by trhal sledovanost v multiplexech. Přesto patří k těm lepším filmům, které se dostaly do naší distribuce. Film je nepatetický a dalo by se říci, že jeho prostřednictvím se Máří Magdaléně dostalo rehabilitace jejího jména.
Máří Magdaléna byla žena, která celá staletí stála v pozadí matky Ježíše Krista. Papež Řehoř Veliký ji mylně nazval prostitutkou a toto přízvisko jí zůstalo až do současnosti, kdy jej sňal současný papež František. Díky tomu evokovala tato žena určitou skandálnost.
oltář v kostele.jpg 

Kulty a spekulace

V historii se objevovali různé kulty Máří Magdalény a různé spekulace. Kulty vznikaly především na území současné Francie. Spekulace se týkaly toho, že Ježíš a Magdaléna byli milenci, založili dynastii, která se stala základem první královské francouzské dynastie Merovejců. Církev tuto spekulaci vždy striktně odmítala.
Jisté je, že mezi Máří Magdalénou a Ježíšem byl velmi hluboký vztah. Máří Magdaléna doprovázela Ježíše a apoštoly. Na rozdíl od nechápajících apoštolů chápala do hloubky Ježíšovo učení o lásce a Božím království, které skrze svoji dobrotu vytváříme už na této zemi.
duch svatý.jpg
Máří Magdaléna se pravděpodobně zúčastnila také poslední večeře. Na slavném obraze Poslední večeře ji například vyobrazil slavný malíř Leonardo da Vinci. Máří Magdaléna inspirovala celou řadu dalších malířů. Například ji namaloval také Tizian, Caravagio,
Každopádně byl to Máří Magdaléna, komu se Ježíš objevil po svém zmrtvýchvstání.
Současný papež František nazval tuto ženuapoštolkou apoštolů. Nepochybně si to tato žena zasloužila.