V říjnu 2021 se naše společnost Sunus zúčastnila veletrhu bydlení a stavebnictví v západočeské metropoli Plzeň. Velmi jsme byli překvapeni, jak rychlé společenské změny u nás i ve světě, ruku v ruce se zdražováním fosilních paliv, zvedly vlnu zájmu v našem oboru obnovitelných zdrojů a také nás překvapila informovanost laické veřejnosti o této problematice. Samozřejmě zde docházelo i k setkáním s konkurencí a odbornou veřejností, kde jsme se rádi podělili o naše poznatky s novými postupy a materiály, při začleňování a společenské změně statusu obnovitelných zdrojů z energetické popelky v plnohodnotný a respektovaný obor, který je již dnes součástí státní energetické strategie a dle prognóz odborníků se bude jeho podíl na trhu s energiemi šplhat do výše, ještě před krátkou dobou nemyslitelné.

bodoucnost

V souladu s našimi očekáváními projevili návštěvníci Plzeňského veletrhu velký zájem o systémy tzv. domácích fotovoltaických (dále jen FTV) elektráren. V mnoha případech byly návštěvníci vedeny touhou při dotazování, plně se zorientovat v problematice, ale mnozí přišli se zcela konkrétním požadavkem na realizaci daného zařízení a došlo zde k řadě dohod. Kouzlo veletrhu spočívá v bezprostřednosti kontaktu, kdy zákazník, ani zastoupení společnosti není ovlivňováno tlaky a v pohodové a příjemné atmosféře, nejlépe s dobrým občerstvením, probrat problematiku do všech podrobností a souvislostí. Pro nás, jako vystavovatele je přímý kontakt s možnými zákazníky velmi přínosný a lépe nám dovoluje přizpůsobovat nabídku poptávce a přáním zákazníků. Byla potěšitelná i změna v myšlení návštěvníků a orientace v problému. Nárůst zájmu, nejen v oblasti informací, ale i v konkrétních poptávkách realizací, byl zřejmý.

solár

Potěšil nás i zájem o naše další produkty, jako jsou tepelná čerpadla, podlahová topení, klimatizace, čističky vzduchu a v neposlední řadě i dobíjecí stanice pro elektromobily. Pokud stát od proklamací o ekologii, přejde ke konkrétní podpoře těchto obyvatel u všech sociálních skupin obyvatelstva, vidíme budoucnost velmi pozitivně. Znovu ale zdůrazňujeme, že bez pomoci státu k dramatickému zvýšení počtu domácností na obnovitelnou energii nedojde. Podrobnosti o naší účasti i další zajímavé informace o dané problematice bude Sunus na veletrhu bydlení a stavebnictví v Plzni Sunus.