Zatímco dříve existovala v panelácích bytová družstva, v dnešní době je v podstatě zcela nahradila společenství vlastníků jednotek. Tím však vzniká také otázka jejich zařazení. Je nutné vědět, zda je SVJ právnická osoba https://www.homepartner.cz/spolecenstvi-vlastniku-jednotek/, nebo zda má speciální kvalifikaci.

Ačkoliv je totiž samozřejmé, že se nejedná o fyzickou osobu, nad jejím statusem jako právnické osoby visí otázky. Na první pohled je totiž jasné, že se nejedná o klasickou firmu. Lze ji tedy posuzovat jako takovou, nebo by měla mít speciální kvalifikaci?

starý typ paneláků

V první řadě je nutné si uvědomit, že ačkoliv to není prvotním cílem SVJ, stále vytváří zisk. Peníze sice získává hlavně z příspěvků svých členů, avšak to nic nemění na tom, že se snaží vydat méně peněz, než kolik získali. Tím se od běžné firmy příliš neliší.

Na druhou stranu, peníze musí být použity pouze na specifický účel a není možné, aby si je předseda jednoduše vzal a disponoval s nimi dle svého uvážení. Veškerý zisk zůstane ve speciálním fondu, který může být použit pouze na záležitosti spojené s domem, jako jsou nejrůznější nutné opravy a úpravy.

moderní panelákové sídliště

Samozřejmě musí SVJ vést účetnictví a pravidelně jej předkládat ke státní kontrole. Tím se zajistí, že nebude docházet k podvodům. To je důležité především proto, že na mnohé opravy je možné si vzít nejrůznější dotace. A je jasné, že poskytovatel dotací chce mít jistotu, že jeho peníze budou využity přesně na ten účel, na který jej poskytl.

Ze všech těchto důvodů je jasné, že společenství vlastníků bytových jednotek jsou klasifikována jako právnické osoby. Je to v současnosti to nejlepší řešení, kterým lze tuto situaci vyřešit. To samozřejmě také znamená, že musí také odvádět daně. Ačkoliv totiž jeho základní činnost není dosahování zisku, nýbrž péče o dům, stále jej svou činností může vytvářet a musí se s ním tedy odpovídajícím způsobem nakládat. Jen tak bude zajištěna opravdová regulérnost celého procesu.