Asi není třeba říkat, že každá firma existuje proto, aby svému majiteli či majitelům přinášela co nejvyšší zisk. K tomu je však potřeba, abychom si jednak udrželi stávající zákazníky, a zároveň lákali stále nové.

Je tedy jasně patrné, že správně zvolená marketingová strategie je základem úspěchu. A zatímco ještě nedávno byla televizní reklama zdaleka tím nejúčinnějším, dnes se vše pomalu přesouvá směrem na internet.

google

Samozřejmě tento přesun má svůj důvod. Je to dáno tím, že lidé čím dál méně televizi sledují. Místo toho používají k tomu, aby se podívali na daný film či seriál, internet. Zde také nacházejí nejnovější zprávy, a to rychleji, než jim je dokáže poskytnout televizní zpravodajství.

Zároveň je zde fakt, že lidé už jsou televizní reklamou přesycení, což znamená, že na ně nemá už ani zdaleka takový dopad. Proto se pro firmy pomalu, ale jistě stává internetová reklama prioritou. Jedním z obvyklých typů je pak PPC, tedy pay-per-click, kdy firma dostane peníze za každé kliknutí.

Ovšem aby fungovala, je potřeba ji umístit na hojně navštěvovanou webovou stránku. Jako první většině z nás naskočí Google PPC reklama. Přeci jen, Google je celosvětově nejpoužívanější vyhledávač, což z něj dělá jednu z nejčastěji navštěvovaných stránek. Zvlášť když vezmeme v úvahu, že zároveň poskytuje e-mailové služby.

google reklama

Ovšem vědět, jak na PPC reklamu, není tak jednoduché, jak se zdá. Je potřeba vzít v úvahu lokální rozdíly. Například v naší zemi je stále ještě nejpoužívanějším vyhledávačem Seznam. Jistě, je otázkou, kolik lidí jej používá skutečně pro vyhledávání, a kolik pouze pro e-mail, avšak ten fakt tu je.

Je však jasné, že Seznam budou používat spíše starší lidé, zatímco ti mladší budou preferovat Google, ačkoliv v obou případech se najdou výjimky. Je tedy potřeba toto vše uvážit, než vybereme, kam svou reklamu umístíme. Jen pak totiž bude skutečně efektivní.