Ne každý člověk žije v zemi, která mu vyhovuje. A snad nikdo nežije v zemi, která by mu za všech okolností vyhovovala dokonale. Prostě má každý kout světa své přednosti i své nedostatky, a je jenom na člověku, který ho obývá, jak se k tomu postaví. Zda se s podobnými negativy smíří a přizpůsobí se jim, nebo zda začne uvažovat o změně k lepšímu, spočívající v tom, že by se dotyčný odstěhoval někam, kde se mu to zdá být lepší.

Když pak někdo dospěje k přesvědčení, že nalezl zemi, v níž by mu bylo lépe, může se pokusit do ní přesídlit. Může odejít a zkusit štěstí někde jinde. A pokud splní vše, co se v souvislosti s tímto musí splnit, může se splnit i jeho sen. Třeba americký sen.

Yosemite park

Když to někoho z našinců táhne do Spojených států, nemusí o těchto jenom snít. Skutečně tam odejít může, může se tam uchytit a začít nový život. Ovšem nesmí se rozhodně zapomenout na to, že jde o cizí zemi s jejími vlastními zákony a pravidly. A když tam chce tedy odejít náš občan, musí se postarat o všechny náležitosti, jež jsou nezbytné, aby tam byl vítán nebo aspoň tolerován.

Utah USA

Jiný kraj, jiný mrav. Říká se to a je to nesporně pravda. A proto se sice našinec může ucházet o právo žít v USA, ale k tomu je třeba dokonale pochopit to, co se v souvislosti s tímto bude požadovat druhou stranou, a je třeba takové požadavky dokonale splnit. A protože snad nikdo z našinců nezná dokonale americké právo a nemá ani tolik času, aby vše zevrubně prozkoumal a naučil se, hodí se mu pomocník, který mu pomůže třeba se záležitostí zvanou zelená karta USA. A věřte mi, že vsadit na profesionály se v tomto ohledu nesporně vyplatí. Protože chybovat zde znamená neuspět. A uspět chce každý.

A proto je záhodno se na onu česky mluvící americkou imigrační kancelář obrátit, když člověk zatouží po Americe. Jistota je jistota.