Jakékoliv úpravy pitné vody by mÄ›ly být pÅ™edevším bezpeÄné a zdravotnÄ› nezávadné. SpoleÄnost Veolia nabízí komplexní Å™eÅ¡ení vaÅ¡ich úpraven, vodáren a ÄistiÄek, dodáme také produkty pro chatové oblasti, obce a celá mÄ›sta. VyÄistíme odpadní i pitnou vodu z jakýchkoliv přírodních, nebo umÄ›lých zdrojů. Také dodáváme vybavení pro pÅ™ehrady a vÄ›tší vodárenská zařízení, která se využívají ve vÄ›tších mÄ›stech a jejichž kontrola a údržba jsou ponÄ›kud nároÄnÄ›jší. JeÅ¡tÄ› než se pustíte do budování nového zařízení na úpravy pitné vody, poraÄte se s odborníky, nebo zvolte rovnou spoleÄnost, ve které takoví odborníci pracují. Veolia to je Äistá voda, ale také Äisté okolí. Co si budeme namlouvat, i pÅ™i chodu ÄistiÄky Äi vodárny dochází k produkci nevítaných zápachů a zneÄiÅ¡Å¥ujících látek, které je nutno nejen regulovat, ale také monitorovat a hlídat.

Kontrola zápachu pomocí systému nosů

PÅ™edstavujeme moderní technologii, která využívá systém a síť takzvaných nosů, což jsou meteorologická Äidla zaznamenávající nejrůznÄ›jší zmÄ›ny v ovzduší a okolí vodárenského zařízení. Jestliže vyžadujete skuteÄnou ekologiÄnost se vším vÅ¡udy a neberete úpravy pitné vody jen jako samoúÄelnou Äinnost, využijte tohoto skvÄ›lého systému, který si již získal své příznivce mezi vodaÅ™i a vodárníky po celém svÄ›tÄ›. BuÄte vždy Å¡etrní ke svému životnímu prostÅ™edí, které se vám pak za vaÅ¡i ohleduplnost neziÅ¡tnÄ› odmÄ›ní. Již jsou pryÄ Äasy, kdy jste míjeli ÄistiÄku odpadních vod, využívající ÄiÅ¡tÄ›ní na mechanické bázi, tedy pomocí bubnů a podobných zařízení, která vydávala takÅ™ka nesnesitelný zápach v nejbližším okolí. Spolupráce se spoleÄností Veolia, která je Å¡piÄkou, zajistí vždy nezávadnou pitnou a odpadní vodu, ale také životní prostÅ™edí, do kterého se budete moci vydat na procházku se svými milovanými.