Å kolní výlety jsou odedávna tím, co ke Å¡kole patří. OvÅ¡em jejich podoba doznala velké zmÄ›ny. Jejich organizace už nemusí být nutnÄ› na bedrech uÄitele, ale ten si může takový pobyt užít naprosto stejnÄ› jako jeho žáci. A staÄí k tomu opravdu málo. StaÄí využít služby, která zajistí celý pobyt a celou akci dokonale zorganizuje. V rámci této služby fungují a velmi významnou roli sehrávají průvodci. Ti se postarají o dostateÄnÄ› kvalitní a zábavný program a budou mít celý Äas na starosti vÅ¡echny dÄ›ti.

Kompletní servis

Služby, které poskytují proÅ¡kolení a zkuÅ¡ení průvodci, jsou kompletním servisem, jenž zajistí skvÄ›lou úroveň pro jimi organizované Å¡kolní výlety. S jejich pomocí se stanou akcí, jež bude pro uÄitele naprosto nenároÄná. Průvodci se dokážou postarat o žáky vÅ¡ech vÄ›kových kategorií. Jejich pracovní náplní je zabavit a zaujmout dÄ›ti vhodnÄ› sestaveným programem a vÄ›novat se jim po celý den. Takový program musí samozÅ™ejmÄ› odpovídat vÄ›ku, nárokům a zájmům tÄ›ch, o které mají po celou dobu pobytu peÄovat. Takový propracovaný program se spoustou her a soutěží dokáže jak zabavit, tak pomůže získat i spoustu nových vÄ›domostí.