Toto se také týká osob do 36 let, které trvale pečují o nezletilé dítě. Úvěr je poskytován na modernizaci či pořízení nového bydlení. A zájem je obrovský, před kancelářemi v Praze a Olomouci se kvůli tomu tvořili dlouhé fronty už od brzkých ranních hodin. Žadatelé byli poklidní a ukáznění, dokonce si sami zavedli systém s pořadovými čísly. Díky informovanosti na webových stránkách úřadu, postupu a metodice při podávání žádostí vše probíhalo rychle. Taková pomoc mladým rodinám přišla vhod všem, kteří chtějí zlepšit své bytové podmínky a nechtějí se zatížit dnes už těžko dosažitelnou hypotékou. Navíc podmínky těchto hypoték jsou pro mnohé neprůhledné a příliš komplikované, .
malíř pokojů

Na co je poskytována půjčka pro mladé

Tato půjčka a možná výše úvěrů je dána dle záměru a realizace, tedy pokud chcete modernizovat byt, můžete získat maximálně 300 tisíc korun. Pokud chcete nějaký byt koupit, získáte až 1,2 miliónu korun a když chcete stavět nebo koupit rodinný dům, můžete získat až 2 milióny korun. Nový byt nesmí mít podlahovou plochu větší než 75 m2 a rodinný dům musí být do 140 m2.
projektování domu

Podmínky

Hlavní podmínkou získání půjčky je to, že žadatel v době podání žádosti o úvěr nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem žádného obydlí, ani nájemcem družstevního bytu. Stejně tak jeho manžel nebo registrovaný partner. Toto se netýká pouze žádosti na modernizaci bydlení.
chata u cesty

Splatnost a záruky, výhody

Splatnost je maximálně 10 let v případě úvěru na modernizaci a 20 let v případě úvěru na pořízení obydlí. Jsou zde nabízeny i výhody přerušení splácení. Také při ztrátě zaměstnání nebo při dlouhodobější nemoci můžete požádat o přerušení splátek na dobu delší než 3 měsíce. Mimořádné splátky, správa, vedení úvěru a předčasné splacení je bez poplatků. Program platí po celém území České republiky.