Váš život běžel stejnÄ› jako život jiných lidí, asi takovým tempem a způsobem, který zná vÄ›tÅ¡ina z nás evropských zamÄ›stnanců běžných firem a jiných sfér. ProstÄ› ráno jste vstala z postele a zaÄal každodenní nemÄ›nný kolotoÄ nikdy nekonÄících povinností. Honila jste se za svým denním chlebem jako pes za kusem masa a vlastnÄ› ve skuteÄnosti ani o nic jiného nikdy neÅ¡lo. Jednou se za oním kusem masa skrývalo jídlo, jindy luxusní dovolená, jindy Å¡perky Äi obleÄení dle aktuální módy, protože ÄlovÄ›k pÅ™ece musí jít s dobou, a to za každou cenu, i když se doba mÄ›ní rychle.

VÄas jste pohlédla zpÄ›t

NaÅ¡tÄ›stí jste si v tom kolotoÄi naÅ¡la Äas se nad sebou zamyslet, Äas zamyslet se nad tím, zda žijete skuteÄnÄ› takový život, jaký jste si dříve pÅ™edstavovala, zda jste nerezignovala na své ideály z mládí. A i když jste si svůj aktuální životní styl snažila ospravedlnit, jak se dalo, tak jste nakonec vždy musela dojít k neodvrtanému závÄ›ru, že jste ztratila cestu. Nyní jste vÅ¡ak vdÄ›Äná, že jste znovu uslyÅ¡ela její hlas a že vám goddess Kálí pomohla vrátit se zpÄ›t na místo, kde jste seÅ¡la, abyste se mohla vydat jiným smÄ›rem.